1. 零界财经首页
  2. 平台投诉

2022年02月04日[斯科普Scope Markets]最新被投诉!

Ngày 09/9/2021 có người tự xưng là Minh Tú sđt 0962.210.921, 0997.530.480 giới thiệu là nhân viên của sàn scope markets ở Hà Nội gọi điện hằng ngày dụ dỗ đầu tư chứng khoán quốc tế và thêm tôi vào nhóm zalo do Tú làm trưởng nhóm, trong vòng 1 tháng thì tôi tham gia thị trường này. Tú hướng dẫn tạo tk trên Web Scope Markets. com có tên là thanhan.100877@gmai.com và tk trên mt4 là 5000393. Ban đầu tôi nạp 5.000 usd vào tk mt4. Đến 08/10/2021 có người tên Hoài Thương sđt 0846.448.808 là chuyên gia đọc lệnh ở tphcm hướng dẫn tôi giao dịch. Ngày 11/10/2021 Thương nói tặng tôi gói bao lời 5% và hướng dẫn tôi đặt lệnh có lợi nhuận đủ 5% và cho tôi rút ra 286 usd. Đến 12/10/2021 hưởng dân tôi đặt lệnh có lợi nhuận tiếp và cho tôi rút ra 494 usd thấy vậy tôi rất tin tưởng. Ngày 13/10/2021 Thương dụ dỗ có chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng VIP bonus 100% kêu tôi nạp 15.000 usd sẽ hưởng bonus 100% tiền nạp vào sau 24 tiếng sẽ rút ra 100% chỉ sử dụng bonus để giao dịch nên tôi rất tin tưởng và nạp vào. Sau đó Thương hướng dẫn tôi mua 2.500 cp Abbvus để chia cổ tức trong 14/10/2021. Đến 14/10/2021 tôi tính chuẩn bị rút vốn ra thì Thương đã dồn dập hướng dẫn tôi đặt rất nhiều lệnh buy về dầu, vàng, bạc có lợi nhuận sau đó Thương nói do thị trường nên k được cắt lệnh và phải đặt nhiều lệnh sell cân 2 đầu và k được rút vốn ra. tk âm nhiều nên phải nạp vô 20.000usd để trợ giá và gỡ nếu k nạp thì tk xóa sạch nên tôi rất sợ lúc này sổ âm 54.692usd, số dư 58.713usd. Tôi k có tiền chỉ nạp 5.000usd Thương nói số tiền này chỉ đủ trợ giá cho tk an toàn trong đêm nay, đến khi phiên cp mở Thương hướng tôi đặt nhiều lệnh sell cp Abbvus cân cặp với nhau và dặn k chốt mã nào do khóa 2 đầu. Đến 15/10/2021 Thương nói phải nạp vô 1 lần nhiều mới gỡ được lệnh nên tôi cố gắng đi vay để hy vọng gỡ và rút vốn về. Sau đó tôi nạp 10.000usd vô, tiếp theo Thương hướng dẫn tôi cắt 2 lệnh sell xauusd và đặt lại 2 lệnh tương tự lúc này tk âm tăng quá nhiều 118.559 usd, số dư 126.671 usd sau đó Thương dặn k được cắt lệnh. Đến 18/10/2021 Thương tiếp tục kêu tôi nạp 30.000usd để gỡ và cam kết 90% là gỡ được nhưng lúc này tôi k còn vay được nữa, lúc này số âm cứ tăng lên từng ngày. đến 21/10/2021 thì tk tôi xóa sạch. sau khi tk mất thì Tú và Thương xóa tk zalo, viber, số đt, xóa group. vậy tổng số tiền tôi mất là 29.720 usd trong thời gian từ 10/10/2021 _ 21/10/2021. Tôi nhận thấy Thương và Tú biết tôi là người k biết gì về thị trường này và để tạo lòng tin ban đầu Thương chỉ hướng dẫn đi vài lệnh nhỏ, khi đã phụ thuộc hoàn toàn vào Thương thì Thương tiếp tục hướng dẫn nhồi lệnh, các lệnh cân cặp với khối lượng lớn không phù hợp với trạng thái tk và thị trường nhằm mục đích cho tk bị âm nhiều so với số dư và dẫn đến cháy tk. tk âm thì nói là chỉ âm trạng thái và do thị trường biến động chỉ chờ thị trường hồi lại thì sẽ gỡ được thôi nhưng khi nạp vô thì lại càng cháy tiếp. Số tiền tôi bị lừa là cả tài sản tôi tích cóp và đi vay nợ hiện nay gia đình tôi rất khó khăn. Tôi cầu xin hãy giúp tôi để tôi lấy lại số tiền mình bị mất từ Sàn Scope Markets. Xin hãy giúp tôi. Xin cảm ơn.

此次[斯科普Scope Markets]最新被投诉,涉及金额为800.232元,主要投诉的内容是:

Ngày 09/9/2021 có người tự xưng là Minh Tú sđt 0962.210.921, 0997.530.480 giới thiệu là nhân viên của sàn scope markets ở Hà Nội gọi điện hằng ngày dụ dỗ đầu tư chứng khoán quốc tế và thêm tôi vào nhóm zalo do Tú làm trưởng nhóm, trong vòng 1 tháng thì tôi tham gia thị trường này. Tú hướng dẫn tạo tk trên Web Scope Markets. com có tên là thanhan.100877@gmai.com và tk trên mt4 là 5000393. Ban đầu tôi nạp 5.000 usd vào tk mt4. Đến 08/10/2021 có người tên Hoài Thương sđt 0846.448.808 là chuyên gia đọc lệnh ở tphcm hướng dẫn tôi giao dịch. Ngày 11/10/2021 Thương nói tặng tôi gói bao lời 5% và hướng dẫn tôi đặt lệnh có lợi nhuận đủ 5% và cho tôi rút ra 286 usd. Đến 12/10/2021 hưởng dân tôi đặt lệnh có lợi nhuận tiếp và cho tôi rút ra 494 usd thấy vậy tôi rất tin tưởng. Ngày 13/10/2021 Thương dụ dỗ có chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng VIP bonus 100% kêu tôi nạp 15.000 usd sẽ hưởng bonus 100% tiền nạp vào sau 24 tiếng sẽ rút ra 100% chỉ sử dụng bonus để giao dịch nên tôi rất tin tưởng và nạp vào. Sau đó Thương hướng dẫn tôi mua 2.500 cp Abbvus để chia cổ tức trong 14/10/2021. Đến 14/10/2021 tôi tính chuẩn bị rút vốn ra thì Thương đã dồn dập hướng dẫn tôi đặt rất nhiều lệnh buy về dầu, vàng, bạc có lợi nhuận sau đó Thương nói do thị trường nên k được cắt lệnh và phải đặt nhiều lệnh sell cân 2 đầu và k được rút vốn ra. tk âm nhiều nên phải nạp vô 20.000usd để trợ giá và gỡ nếu k nạp thì tk xóa sạch nên tôi rất sợ lúc này sổ âm 54.692usd, số dư 58.713usd. Tôi k có tiền chỉ nạp 5.000usd Thương nói số tiền này chỉ đủ trợ giá cho tk an toàn trong đêm nay, đến khi phiên cp mở Thương hướng tôi đặt nhiều lệnh sell cp Abbvus cân cặp với nhau và dặn k chốt mã nào do khóa 2 đầu. Đến 15/10/2021 Thương nói phải nạp vô 1 lần nhiều mới gỡ được lệnh nên tôi cố gắng đi vay để hy vọng gỡ và rút vốn về. Sau đó tôi nạp 10.000usd vô, tiếp theo Thương hướng dẫn tôi cắt 2 lệnh sell xauusd và đặt lại 2 lệnh tương tự lúc này tk âm tăng quá nhiều 118.559 usd, số dư 126.671 usd sau đó Thương dặn k được cắt lệnh. Đến 18/10/2021 Thương tiếp tục kêu tôi nạp 30.000usd để gỡ và cam kết 90% là gỡ được nhưng lúc này tôi k còn vay được nữa, lúc này số âm cứ tăng lên từng ngày. đến 21/10/2021 thì tk tôi xóa sạch. sau khi tk mất thì Tú và Thương xóa tk zalo, viber, số đt, xóa group. vậy tổng số tiền tôi mất là 29.720 usd trong thời gian từ 10/10/2021 _ 21/10/2021. Tôi nhận thấy Thương và Tú biết tôi là người k biết gì về thị trường này và để tạo lòng tin ban đầu Thương chỉ hướng dẫn đi vài lệnh nhỏ, khi đã phụ thuộc hoàn toàn vào Thương thì Thương tiếp tục hướng dẫn nhồi lệnh, các lệnh cân cặp với khối lượng lớn không phù hợp với trạng thái tk và thị trường nhằm mục đích cho tk bị âm nhiều so với số dư và dẫn đến cháy tk. tk âm thì nói là chỉ âm trạng thái và do thị trường biến động chỉ chờ thị trường hồi lại thì sẽ gỡ được thôi nhưng khi nạp vô thì lại càng cháy tiếp. Số tiền tôi bị lừa là cả tài sản tôi tích cóp và đi vay nợ hiện nay gia đình tôi rất khó khăn. Tôi cầu xin hãy giúp tôi để tôi lấy lại số tiền mình bị mất từ Sàn Scope Markets. Xin hãy giúp tôi. Xin cảm ơn.

此前[斯科普Scope Markets]在2021-11-29被投诉过,投诉内容如下:Lúc đầu nhân viên môi giới Đạt nhiều lần gọi điện dẫn dụ tôi đầu tư chứng khoán qu…

写在文末
零界财经不是国家外汇管理局,也不是相关市场执法部门,本身对外汇平台是没有约束力的。

但是当越来越多的投资者被黑平台坑骗,越来越多的黑平台通过各种渠道,肆无忌惮地进行传非法外汇保证金平台宣传。

受害的投资者投诉无门,常常将自身被骗情况反馈给零界财经。

于是零界财经决定曝光相关投诉记录,一来让外汇平台商和投资者有一个沟通窗口,二来是希望各位投资者在入金前,先来查看一下相关的投诉记录,避免上当受骗。

外汇投诉黑平台就上零界投诉。零界投诉,维护外汇权益积极为弱者抗争的投诉维权平台。

发表评论

登录后才能评论

联系我们