1. 零界财经首页
  2. 平台投诉

2022年02月03日[Sea Investing]最新被投诉!

Vào ngày 15/07/2021 bạn Hiền nhắn tin cho tôi là ngày 23/07/2021 công ty xe hơi của Đức VOLKSWAGEN sẽ chi trả cổ tức và mời tôi tham gia vào để hưởng cổ tức, bảo tôi tôi chụp 2 mặt CMND để mở tài khoản cho tôi trên phần mềm MetaTrader 4 với ID là: 296777
Ngày 16/07/2021vào hồi 10h03 tôi chuyển tiền từ tài khoản của tôi số tài khoản: 33010000217744 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Cao Bằng theo hướng dẫn của bạn Hiền vào tài khoản số 12510000526772 ( tại Ngân hàng BIDV) với nội dung : NAPMA981871 + 296777 với số tiền là 24.000.000đ ( Hai mươi bốn triệu đồng chẵn.
Sau khi chuyển tiền đến trưa tôi được người có số điện thoại 0977487441 gọi điện giới thiệu là chuyên gia Lê Minh của sàn SEA INVESTING, nói chuyện và tư vấn là chị thêm vốn để mua cổ phiếu VOLKSWAGEN hưởng cổ tức e sẽ xin Bonus cho chị là 50%.
Nghe lời dụ dỗ của Lê Minh vào hồi 14h08 tôi chuyển thêm 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng chẵn). vào số tài khoản 12510000526772 với nội dung : NAPMA981871 + 296777.
Sau đó họ tiếp tục mồi chài tôi đóng thêm tiền để giao dịch được nhiều hơn
Ngày 19/07/2021 vào hồi 16h25 tôi chuyển thêm 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng chẵn) vào số tài khoản 12510000526772 với nội dung : NAPMA981871 + 296777.
Ngày 20/07/2021 vào hồi 14h29 tôi chuyển thêm 48.000.000đ (Bốn mươi tám triệu đồng chẵn) vào số tài khoản 12510000526772 với nội dung : NAPMA981871 + 296777.
​Sau khi nạp tiền, có người tự xưng Nguyễn Duy là kỹ thuật của sàn Sea Evesting , sđt: 0866.223.533 gọi điện hướng dẫn tôi giao dịch theo. Trong quá trình giao dịch tôi hoàn toàn làm theo các hướng dẫn đặt – chốt lệnh của Nguyễn Duy. Nguyễn Duy đưa cho tôi rất nhiều lệnh, liên tục lôi kéo tôi, nhồi lệnh cho tôi đặt làm cho tài khoản của tôi luôn trong tình trạng âm 90%.
Sau đó Lê Minh có nhắn tin hỏi và giới thiệu cho tôi người có tên Tonny Khánh là trưởng phòng kỹ thuật của sàn có số điện thoại 0328.818.054 là nhờ hướng dẫn để cứu tài khoản, Tonny gọi điện yêu cầu tôi nạp thêm tiền để khử âm và giữ tài khoản không bị cháy. Do lo lắng và cũng không hiểu biết nên tôi tiếp tục nạp thêm 160.000.000 vnđ vào ngày 22/7/2021 để cứu tài khoản và được hưởng cổ tức vào ngày 23/7/2021 là 1.340$
​Sau đó kỹ thuật lại Nguyễn Duy cho đi lệnh và tài khoản âm, tôi bắt đầu có cảm giác lo lắng, bất an thì Tonny Khánh trấn an, nói sẽ cho tôi sang tuần rút trước mấy nghìn đô.
Tôi nhất nhất đi lệnh theo hướng dẫn của Nguyễn Duy nhưng tài khoản âm rất nhiều , Ngày 26/7/2021 tôi có nhắn tin cho Tonny để tìm cách tháo gỡ thì lại dụ dỗ tôi vào thêm 100.000.000 VNĐ và được BONUS dùng tiền thưởng để giao dịch còn vốn để đó vào ngày 26/7/2021, tôi nhất nhất làm theo tuy nhiên tài khoản của tôi luôn luôn duy trì trạng thái âm 90%.
​Đỉnh điểm là ngày 27/072021, có người gọi điện cho tôi xưng tên là Thành SĐT 0978241935 chuyên gia cấp cao của sàn gọi điện dọa dẫm tôi không nạp thêm tiền thì tài khoản sẽ bị cháy tôi để cứu tài khoản ,lý do là Nguyễn Duy tư vấn sai. Do không thể xoay được tiền nộp vào tài khoản và do đã mất niềm tin nên tôi không nạp và không thể nạp thêm tiền. Sau đó tôi nhận ra là bị lừa , dụ dỗ, dẫn dắt bởi sàn Sea Evesting để vay nợ nạp tiền vào tài khoản và bị sàn gài lệnh, tôi cố đóng các lệnh có trạng thái dương thì trong vòng 30 giây TK của tôi đã cháy do âm quá nhiều.
Sau sự việc này, tôi đã hiểu ra hoàn toàn từ đầu mình bị lừa đảo, dụ dỗ, dẫn dắt bởi sàn SEA INVESTING để vay nợ nạp tiền vào tài khoản và bị sàn gài lệnh lừa đảo. Mọi người hãy giúp tôi họ đang cố tình chiếm đoạt tài sản của tôi

此次[Sea Investing]最新被投诉,涉及金额为0.0元,主要投诉的内容是:

Vào ngày 15/07/2021 bạn Hiền nhắn tin cho tôi là ngày 23/07/2021 công ty xe hơi của Đức VOLKSWAGEN sẽ chi trả cổ tức và mời tôi tham gia vào để hưởng cổ tức, bảo tôi tôi chụp 2 mặt CMND để mở tài khoản cho tôi trên phần mềm MetaTrader 4 với ID là: 296777
Ngày 16/07/2021vào hồi 10h03 tôi chuyển tiền từ tài khoản của tôi số tài khoản: 33010000217744 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Cao Bằng theo hướng dẫn của bạn Hiền vào tài khoản số 12510000526772 ( tại Ngân hàng BIDV) với nội dung : NAPMA981871 + 296777 với số tiền là 24.000.000đ ( Hai mươi bốn triệu đồng chẵn.
Sau khi chuyển tiền đến trưa tôi được người có số điện thoại 0977487441 gọi điện giới thiệu là chuyên gia Lê Minh của sàn SEA INVESTING, nói chuyện và tư vấn là chị thêm vốn để mua cổ phiếu VOLKSWAGEN hưởng cổ tức e sẽ xin Bonus cho chị là 50%.
Nghe lời dụ dỗ của Lê Minh vào hồi 14h08 tôi chuyển thêm 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng chẵn). vào số tài khoản 12510000526772 với nội dung : NAPMA981871 + 296777.
Sau đó họ tiếp tục mồi chài tôi đóng thêm tiền để giao dịch được nhiều hơn
Ngày 19/07/2021 vào hồi 16h25 tôi chuyển thêm 24.000.000đ (Hai mươi bốn triệu đồng chẵn) vào số tài khoản 12510000526772 với nội dung : NAPMA981871 + 296777.
Ngày 20/07/2021 vào hồi 14h29 tôi chuyển thêm 48.000.000đ (Bốn mươi tám triệu đồng chẵn) vào số tài khoản 12510000526772 với nội dung : NAPMA981871 + 296777.
​Sau khi nạp tiền, có người tự xưng Nguyễn Duy là kỹ thuật của sàn Sea Evesting , sđt: 0866.223.533 gọi điện hướng dẫn tôi giao dịch theo. Trong quá trình giao dịch tôi hoàn toàn làm theo các hướng dẫn đặt – chốt lệnh của Nguyễn Duy. Nguyễn Duy đưa cho tôi rất nhiều lệnh, liên tục lôi kéo tôi, nhồi lệnh cho tôi đặt làm cho tài khoản của tôi luôn trong tình trạng âm 90%.
Sau đó Lê Minh có nhắn tin hỏi và giới thiệu cho tôi người có tên Tonny Khánh là trưởng phòng kỹ thuật của sàn có số điện thoại 0328.818.054 là nhờ hướng dẫn để cứu tài khoản, Tonny gọi điện yêu cầu tôi nạp thêm tiền để khử âm và giữ tài khoản không bị cháy. Do lo lắng và cũng không hiểu biết nên tôi tiếp tục nạp thêm 160.000.000 vnđ vào ngày 22/7/2021 để cứu tài khoản và được hưởng cổ tức vào ngày 23/7/2021 là 1.340$
​Sau đó kỹ thuật lại Nguyễn Duy cho đi lệnh và tài khoản âm, tôi bắt đầu có cảm giác lo lắng, bất an thì Tonny Khánh trấn an, nói sẽ cho tôi sang tuần rút trước mấy nghìn đô.
Tôi nhất nhất đi lệnh theo hướng dẫn của Nguyễn Duy nhưng tài khoản âm rất nhiều , Ngày 26/7/2021 tôi có nhắn tin cho Tonny để tìm cách tháo gỡ thì lại dụ dỗ tôi vào thêm 100.000.000 VNĐ và được BONUS dùng tiền thưởng để giao dịch còn vốn để đó vào ngày 26/7/2021, tôi nhất nhất làm theo tuy nhiên tài khoản của tôi luôn luôn duy trì trạng thái âm 90%.
​Đỉnh điểm là ngày 27/072021, có người gọi điện cho tôi xưng tên là Thành SĐT 0978241935 chuyên gia cấp cao của sàn gọi điện dọa dẫm tôi không nạp thêm tiền thì tài khoản sẽ bị cháy tôi để cứu tài khoản ,lý do là Nguyễn Duy tư vấn sai. Do không thể xoay được tiền nộp vào tài khoản và do đã mất niềm tin nên tôi không nạp và không thể nạp thêm tiền. Sau đó tôi nhận ra là bị lừa , dụ dỗ, dẫn dắt bởi sàn Sea Evesting để vay nợ nạp tiền vào tài khoản và bị sàn gài lệnh, tôi cố đóng các lệnh có trạng thái dương thì trong vòng 30 giây TK của tôi đã cháy do âm quá nhiều.
Sau sự việc này, tôi đã hiểu ra hoàn toàn từ đầu mình bị lừa đảo, dụ dỗ, dẫn dắt bởi sàn SEA INVESTING để vay nợ nạp tiền vào tài khoản và bị sàn gài lệnh lừa đảo. Mọi người hãy giúp tôi họ đang cố tình chiếm đoạt tài sản của tôi

此前[Sea Investing]在被投诉过,投诉内容如下:

写在文末
零界财经不是国家外汇管理局,也不是相关市场执法部门,本身对外汇平台是没有约束力的。

但是当越来越多的投资者被黑平台坑骗,越来越多的黑平台通过各种渠道,肆无忌惮地进行传非法外汇保证金平台宣传。

受害的投资者投诉无门,常常将自身被骗情况反馈给零界财经。

于是零界财经决定曝光相关投诉记录,一来让外汇平台商和投资者有一个沟通窗口,二来是希望各位投资者在入金前,先来查看一下相关的投诉记录,避免上当受骗。

外汇投诉黑平台就上零界投诉。零界投诉,维护外汇权益积极为弱者抗争的投诉维权平台。

发表评论

登录后才能评论

联系我们

 

QR code